Space Powered by Trendolizer

ALAMIN: Ano ang tungkulin ng CHR?

Trending story found on news.abs-cbn.com
ALAMIN: Ano ang tungkulin ng CHR?
Mandato ng Commission on Human Rights na tutukan at imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginagawa ng mga nasa gobyerno.  
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments