Space Powered by Trendolizer

40 Manila traffic enforcers, di umano pinasahod ng 1 taon

Trending story found on news.abs-cbn.com
40 Manila traffic enforcers, di umano pinasahod ng 1 taon
Nanawagan ng hustisya ang nasa 40 kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB), Miyerkoles, matapos umanong hindi pasuwelduhin nang isang taon at biglaang tanggalin sa trabaho. 
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments