Space Powered by Trendolizer

'Mga mamamahayag, dapat labanan ang fake news'

Trending story found on news.abs-cbn.com
'Mga mamamahayag, dapat labanan ang fake news'
Ilang mga nasa industriya ng pamamahayag ang nagsabing may resposibilidad ang mga tagapagbalitang labanan ang pagkalat ng fake news sa bansa. 
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments