Space Powered by Trendolizer

SWS: Mga lalaking edad 18 hanggang 34, mas masaya sa love life kaysa sa mga babae

Trending story found on news.abs-cbn.com
SWS: Mga lalaking edad 18 hanggang 34, mas masaya sa love life kaysa sa mga babae
Mas masaya sa kani-kanilang buhay pag-ibig ang mga lalaking Pilipino na nasa edad 18 hanggang 34 kaysa sa mga babaeng nasa parehong edad, ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations (SWS).
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments