Space Powered by Trendolizer

37 sugatan sa pagtagilid ng jeep sa Negros Occidental

Trending story found on news.abs-cbn.com
37 sugatan sa pagtagilid ng jeep sa Negros Occidental
Ayon sa isang pasahero, nasa biyahe sila nang marinig nilang pumutok ang gulong sa likuran ng jeepney.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments