Space Powered by Trendolizer

Pahayag ni Duterte na protektado siya ng Tsina, binatikos

Trending story found on news.abs-cbn.com
Pahayag ni Duterte na protektado siya ng Tsina, binatikos
Binatikos ng ilang senador at isang eksperto ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod niya ang Tsina sakaling may magtangkang patalsikin siya sa puwesto.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments