Space Powered by Trendolizer

ALAMIN: Mga konsiderasyon sa pagpapatayo ng MRT-7

Trending story found on news.abs-cbn.com
ALAMIN: Mga konsiderasyon sa pagpapatayo ng MRT-7
Nasa 600,000 pasahero kada araw ang kalauna'y maseserbisyuhan ng itinatayong MRT-7 na magdudugtong sa Quezon City at San Jose Del Monte, Bulacan.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments