Space Powered by Trendolizer

Mas maraming Pilipino, naniniwalang seryoso ang problema sa paglaganap ng fake news – SWS

Trending story found on www.eaglenews.ph
Mas maraming Pilipino, naniniwalang seryoso ang problema sa paglaganap ng fake news – SWS
(Eagle News) — Mas maraming Pilipino ang naniniwalang seryoso ang problema sa pagkalat ng fake news. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations (SWS). Nasa 42 percent ng mga Pilipino o 44 milyong pilipino ang gumagamit ng internet araw-araw at sa bilang na ito, 67 percent o 29 milyon ang nagsabing seryosong problema ang paglaganap ng fake news sa internet. 13 percent naman ang naniniwalang hindi ito seryoso habang 20 percent ang …
[Source: www.eaglenews.ph] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments