Space Powered by Trendolizer

P5.7-milyon 'shabu' nakuha sa 2 sementeryo sa Cebu

Trending story found on news.abs-cbn.com
P5.7-milyon 'shabu' nakuha sa 2 sementeryo sa Cebu
CEBU CITY - Nakumpiska ang nasa P5.7 milyon na halaga ng hinihinalang shabu sa sementeryo sa lungsod na ito, Martes ng gabi.   
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments