Space Powered by Trendolizer

Mga residente ng coastal towns sa Isabela at Aurora, maagang pinalikas

Trending story found on news.abs-cbn.com
Mga residente ng coastal towns sa Isabela at Aurora, maagang pinalikas
Dalawang lalawigang nasa ilalim na ngayon ng storm signal number 3 ang maagang nagpalikas ng kanilang mga residenteng nakatira sa coastal areas bago pa pumasok ang bagyong Ompong.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments