Space Powered by Trendolizer

Binay laban sa Binay malabo na? Jun-jun maaaring hindi na payagang tumakbo

Trending story found on news.abs-cbn.com
Binay laban sa Binay malabo na? Jun-jun maaaring hindi na payagang tumakbo
Gayunpaman, kumpiyansa si Junjun na nasa kaniya ang suporta ng mga taga-Makati dahil lubog daw siya sa masa di tulad ng kaniyang kapatid. 
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments