Space Powered by Trendolizer

NPA, inaming nasa likod ng pamamaril sa dating alkalde sa Samar

Trending story found on news.abs-cbn.com
NPA, inaming nasa likod ng pamamaril sa dating alkalde sa Samar
Inamin ng Arnulfo Ortiz Command ng New People's Army (NPA) na sila ang nasa likod ng pamamaril ng dating alkalde ng San Jose de Buan sa Samar.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments