Space Powered by Trendolizer

INQUIRER.net | “Para tayong nasa narcoserye na ang pabida ay...

Trending story found on www.facebook.com
INQUIRER.net | “Para tayong nasa narcoserye na ang pabida ay...
“Para tayong nasa narcoserye na ang pabida ay ang Pangulo. Paulit-ulit lamang ang mga patutsada, maglalabas ng mga pangalan, magkakaroon ng susunod na kabanata pero wala namang nakukulong. Let us not...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments