Space Powered by Trendolizer

Pres. Duterte, isinasapubliko ang 46 na Local Official na nasa narco/list

Trending story found on www.topreader.online
Pres. Duterte, isinasapubliko ang 46 na Local Official na nasa narco/list
Nito lang March 14 pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 46 na local opisyal na sangkot at mga protector ng ille/gal na dro/ga sa ...
[Source: www.topreader.online] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments