Space Powered by Trendolizer

Miss Na Miss Kita - Father & Sons (w/ lyrics)

Trending story found on www.youtube.com


LONG-DISTANCE LOVE RELATIONSHIPS.. miss na miss na kita, sabik na kitang mayakap at mahagkan, wala akong magawa dahil sa pagitan natin na milya-milya, hihiga na lang na may luha ang mga mata, Yayakapin ang unan habang ang nasa isip ay ikaw, maghihintay ako, hihintayin kita, malayo man tayo sa isa't isa, pangako hinding hindi ka mawawala sa puso ko...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments