Space Powered by Trendolizer

Muling pagsabog ng Taal Volcano, ikakamatay ng lahat ng nasa 14km danger zone - PHIVOLCS

Trending story found on philnetizen.com
Muling pagsabog ng Taal Volcano, ikakamatay ng lahat ng nasa 14km danger zone - PHIVOLCS
Ayon sa PHIVOLCS, kapag sumabog muli ang Taal Volcano at nagkaroon ng hazardous eruption, lahat ng nasa 14-kilometer danger zone ay tiyak na mamamatay.
[Source: philnetizen.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments