Space Powered by Trendolizer

SINKHOLE SA CHINA | Nasa anim ang nasawi habang 10 ang nawawala...

Trending story found on www.facebook.com


Nasa anim ang nasawi habang 10 ang nawawala matapos mahulog sa sinkhole ang bus at ilang pedestrians sa China noong Enero 13. Nangyari ito sa labas ng ospital sa Xining na capital ng Qinghai. | via Reuters
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments