Space Powered by Trendolizer

Ex-wife ni Koko, labis ang pangamba sa kalusugan ng mga anak na nasa senador

Trending story found on www.tfnpress.com
Ex-wife ni Koko, labis ang pangamba sa kalusugan ng mga anak na nasa senador
Galit at pag-aalala ang bumalot sa dating asawa ni Sen. Koko Pimentel kasunod ng balitang C0VID-19 positive ang senador.
[Source: www.tfnpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments