Space Powered by Trendolizer

Rep. Yap, nagpositibo sa COVID-19 | "Kung hindi po ako public servant, nasa bahay...

Trending story found on www.facebook.com


"Kung hindi po ako public servant, nasa bahay lang ako. Sigurado hindi ako mahawa nun dahil hindi po ako lalabas."
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments