Space Powered by Trendolizer

Eerste exoplaneet met waterdamp ontdekt in 'bewoonbare' zone

Trending story found on nos.nl
Eerste exoplaneet met waterdamp ontdekt in 'bewoonbare' zone
De K2-18b ligt in een zogenoemde leefbare zone, waar de temperatuur het bestaan van vloeibaar water toelaat. NASA spreekt van een unieke vondst.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments