Space Powered by Trendolizer

Mga nabaldadong pulis, hindi umano nakakakuha ng wastong pensiyon

Trending story found on news.abs-cbn.com
Mga nabaldadong pulis, hindi umano nakakakuha ng wastong pensiyon
Inirereklamo ng ilang retirado at asawa ng mga retiradong pulis na nagkaroon ng permanent disability noong nasa serbisyo, ang hindi umano nila nakukuhang wastong pensiyon mula sa PNP.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments