Space Powered by Trendolizer

SADA JE 7524. GODINA: NASA POTVRDILA DA SE VELIKI CRKVENI PRAZNICI U SRPSKOM KALENDARU POKLAPAJU SA ELEKTROMAGNETNIM PROMENAMA SUNCA | srpskidnevnik.com

Trending story found on srpskidnevnik.com
SADA JE 7524. GODINA: NASA POTVRDILA DA SE VELIKI CRKVENI PRAZNICI U SRPSKOM KALENDARU POKLAPAJU SA ELEKTROMAGNETNIM PROMENAMA SUNCA | srpskidnevnik.com
Dok se u Srbiji o ovom veličanstvenom kalendaru ćuti, za istraživanje istog zainteresovane su institucije u Portugalu i Indiji, kao i američke izadavačke kuće..
[Source: srpskidnevnik.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments