Space Powered by Trendolizer

Žuta je imala srce bosansko, majka je saznala da je poginula slušajući pjesmu o njoj

Trending story found on faktor.ba
Žuta je imala srce bosansko, majka je saznala da je poginula slušajući pjesmu o njoj
Ona je bila prava bosanska heroina, naša ljepotica, pa nije tek tako Hanka Paldum otpjevala pjesmu o njoj jer stvarno je imala pravo bosansko srce, rekao je Nusret Aganović Aga
[Source: faktor.ba] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments