Space Powered by Trendolizer

Bagyong #TisoyPH bahagyang humina, nasa ibabaw na ng Burias Island

Trending story found on radyo.inquirer.net
Bagyong #TisoyPH bahagyang humina, nasa ibabaw na ng Burias Island
Ang 'eyewall' ng bagyo ay kasalukuyang nagdadala ng ‘violent winds’ at ‘intense rainfall’ sa Camarines Norte, Camarine Sur, Albay at Masbate.
[Source: radyo.inquirer.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments