Space Powered by Trendolizer

Političari su narušili ugled države

Trending story found on www.cazin.net
Političari su narušili ugled države
Bosna i Hercegovina je u godini iza nas prvi put ostala bez delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE). Tako je naša zemlja zbog političkih blokada ostala jedina država u procesu približavanja Evropskoj uniji koja nije imala formirano zajedničko parlamentarno tijelo.
[Source: www.cazin.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments