Space Powered by Trendolizer

News5 | Nasa 4,000 evacuees ang nasa Batangas City Sports...

Trending story found on www.facebook.com
Nasa 4,000 evacuees ang nasa Batangas City Sports Complex kung saan karamihan ay mula sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, Sta. Teresita, San Nicolas at...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments