Space Powered by Trendolizer

Construction worker naglakad ng limang araw mula Alabang hanggang Bicol dahil sa lockdown

Trending story found on virtualpinoy.com
Construction worker naglakad ng limang araw mula Alabang hanggang Bicol dahil sa lockdown
Construction worker limang araw naglakad mula Alabang hanggang sa Bicol Umalis si Marlon Dalipe sa Parañaque matapos magdeklara ng community quarantine sa buong Maynila Nasa Quezon province na siya…
[Source: virtualpinoy.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments