Space Powered by Trendolizer

"KORISTE VANREDNU SITUACIJU": Naseljavaju migrante u Banat (VIDEO) - Naša Borba

Trending story found on nasaborba.com
"KORISTE VANREDNU SITUACIJU": Naseljavaju migrante u Banat (VIDEO) - Naša Borba
Meštani banatskog sela Delibilato, spontano su se okupili juče na protestu protiv odluke Komesarijata za izbeflice, da migrante sa Bliskog Istoka, naseli u Školsko-rekreativni centar Čardak u Deliblatskoj peščari. Oko 500 meštana, je bez obzira na kriznu situaciju i mere vlade Republike Srbije izrazilo protest na ovu odluku, a okupljanje je trajalo od 7 ujutru …
[Source: nasaborba.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments