Space Powered by Trendolizer

News5 | Nasa 1,600 locally stranded individuals ang inaasahang makakabiyahe...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Nasa 1,600 locally stranded individuals ang inaasahang makakabiyahe...
Nasa 1,600 locally stranded individuals ang inaasahang makakabiyahe na ngayong araw pauwi ng Luzon at Bohol. Bahagi ito ng programang "Hatid Tulong" ng pamahalaan para sa mga kababayan nating naipit sa Metro Manila habang may community quarantine. | via JC Cosico
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments