Space Powered by Trendolizer

Bongbong Marcos | Ang ating healthcare frontliners ay nasa kritikal na...

Trending story found on www.facebook.com
Bongbong Marcos | Ang ating healthcare frontliners ay nasa kritikal na...
Ang ating healthcare frontliners ay nasa kritikal na kalagayan. Ilang linggo nang puno ang ating mga ospital at pagod ang mga health professionals, huwag na nating hintayin pang wala nang matatakbuhang saklolo.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments