Space Powered by Trendolizer

News5 | Nakabalik na sa Earth ang mga U.S. astronaut...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Nakabalik na sa Earth ang mga U.S. astronaut...
Nakabalik na sa Earth ang mga U.S. astronaut na sina Bob Behnken at Doug Hurley matapos ang dalawang buwang voyage papuntang International Space Station. Sakay sila ng Crew Dragon, isang spacecraft ng SpaceX na kumpanya ng bilyonaryong si Elon Musk.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments