Space Powered by Trendolizer

News5 | Nai-turnover na ng Quezon City LGU ang nasa...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Nai-turnover na ng Quezon City LGU ang nasa...
Nai-turnover na ng Quezon City LGU ang nasa 176,000 tablets para sa mga public high school student. Libre ang sim card nito na may 10 GB data, para hindi na iintindihin ng mga estudyante ang pagpapa-load.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments