Space Powered by Trendolizer

Sen. Villanueva, umaasang mailalabas na lahat ng pondo para sa Bayanihan 2

Trending story found on www.youtube.com


Nais ni Senator Joel Villanueva na matalakay ang isyu sa paglalabas ng pondo sa deliberasyon ng budget bill sa Senado dahil sa naging mabagal na paglalabas ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. Ayon naman sa Department of Budget and Management, nasa mahigit P70 bilyon na ang nailabas na pondo para rito. Subscribe to our official YouTube channel, https://www.youtube.com/UNTVNewsandRescue. Be the first to know about the latest updates on COVID-19 pandemic, lockdowns, community quarantine, new normal, and Serbisyong Bayanihan. We Serve the People. We Give Glory To God! #LagingHandaPH #UNTVNewsandRescue #COVID19PH For news update, visit: https://www.untvweb.com/news/ Check out our official...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments